Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door aquakine verwerkt voor patiënten- en klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw kinébehandeling, aankoop of informatie aanvraag. Wij gebruiken uw gegevens énkel voor interne opvolging en om u op de hoogte te houden van onze diensten, dit op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Uw gegevens worden onder géén beding doorverkocht aan derden. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@aquakine.be . Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).